STT

HẠNG MỤC – DIỄN GIẢI

VẬT LIỆU

ĐVT

GIÁ L1

GIÁ L2

HÌNH ẢNH

I.TỦ BẾP GỖ TỰ NHIÊN

000

1

Tủ bếp (Tủ trên + Tủ dưới)

(Cao: 800, Sâu: 350)

Sồi Nga

md

7,500,000

 

TỦ BẾP GỖ TỰ NHIÊN

2

Tủ bếp (Tủ trên + Tủ dưới)

(Cao: 800, Sâu: 350)

Sồi Mỹ

md

8,500,000

 

3

Tủ bếp (Tủ trên + Tủ dưới)

(Cao: 800, Sâu: 350)

Xoan Đào

md

7,500,000

 

4

Tủ bếp (Tủ trên + Tủ dưới)

(Cao: 800, Sâu: 350)

Dổi

md

7,500,000

 

5

Tủ bếp (Tủ trên + Tủ dưới)

(Cao: 800, Sâu: 350)

Giáng Hương

md

17,000,000

 

II.TỦ BẾP GỖ CÔNG NGHIỆP

000

1

Tủ bếp (Tủ trên + Tủ dưới)

(Cao: 800, Sâu: 350)

Melamine

md

5,000,000

6,000,000

TỦ BẾP GỖ CÔNG NGHIỆP

TỦ BẾP GỖ CÔNG NGHIỆP

2

Tủ bếp (Tủ trên + Tủ dưới)

(Cao: 800, Sâu: 350)

Verneer

md

6,000,000

7,000,000

3

Tủ bếp (Tủ trên + Tủ dưới)

(Cao: 800, Sâu: 350)

MFC - Laminate

md

7,000,000

7,500,000

4

Tủ bếp (Tủ trên + Tủ dưới)

(Cao: 800, Sâu: 350)

S.MFC – Laminate

md

8,500,000

9,000,000

5

Tủ bếp (Tủ trên + Tủ dưới)

(Cao: 800, Sâu: 350)

S.MDF – Laminate

md

9,500,000

12,000,000

6

Tủ bếp (Tủ trên + Tủ dưới)

(Cao: 800, Sâu: 350)

S.MFC – UV

md

9,800,000

 

7

Tủ bếp (Tủ trên + Tủ dưới)

(Cao: 800, Sâu: 350)

S.MDF – UV

md

11,000,000

 

8

Tủ bếp (Tủ trên + Tủ dưới)

(Cao: 800, Sâu: 350)

S.MFC – Acrylic

md

13,500,000

15,000,000

9

Tủ bếp (Tủ trên + Tủ dưới)

(Cao: 800, Sâu: 350)

S.MDF – Acrylic

md

14,500,000

15,500,000

III.NỘI THẤT

000

1

Giường đôi 1800 x 2000

Sồi Nga

Bộ

15,000,000

 

Giường đôi 1800 x 2000

Giường đôi 1800 x 2000

Sồi Mỹ

Bộ

18,000,000

 

Xoan Đào

Bộ

18,000,000

 

Dổi

Bộ

16,000,000

 

Giáng Hương

Bộ

3

 

S.MFC

Bộ

16,000,000

 

S.MDF

Bộ

17,000,000

 

Verneer

Bộ

17000,000

 

S.MDF + Laminate

Bộ

18,000,000

 

2

Giường 1200 x 2000

Sồi Nga

Bộ

12,000,000

 

Giường 1200 x 2000

Giường 1200 x 2000

Sồi Mỹ

Bộ

15,000,000

 

Xoan Đào

Bộ

15,000,000

 

Dổi

Bộ

12,000,000

 

Giáng Hương

Bộ

25,000,000

 

S.MFC

Bộ

11,000,000

 

S.MDF

Bộ

12,000,000

 

Verneer

Bộ

12,000,000

 

S.MDF + Laminate

Bộ

13,000,000

 

3

Tab đầu giường

(500 x 450 x 450)

Sồi Nga

Bộ

4,500,000

 

Tab đầu giường

Tab đầu giường

Sồi Mỹ

Bộ

4,500,000

 

Xoan Đào

Bộ

4,500,000

 

Dổi

Bộ

4,500,000

 

Giáng Hương

Bộ

8,000,000

 

S.MFC

Bộ

3,500,000

 

S.MDF

Bộ

3,500,000

 

Verneer

Bộ

3,500,000

 

S.MDF + Laminate

Bộ

4,000,000

 

4

Tủ áo

Sồi Nga

Bộ

5,500,000

 

Tủ áo

Tủ áo

Sồi Mỹ

Bộ

6,000,000

 

Xoan Đào

Bộ

5,500,000

 

Dổi

Bộ

5,500,000

 

Giáng Hương

Bộ

 

 

S.MFC

Bộ

3,500,000

 

S.MDF

Bộ

4,500,000

 

Verneer

Bộ

4,500,000

 

S.MDF + Laminate

Bộ

5,500,000

 

5

Kệ Tivi

Sồi Nga

Bộ

5,500,000

 

Kệ Tivi

Kệ Tivi

Sồi Mỹ

Bộ

6,000,000

 

Xoan Đào

Bộ

5,500,000

 

Dổi

Bộ

5,500,000

 

Giáng Hương

Bộ

 

 

S.MFC

Bộ

3,500,000

 

S.MDF

Bộ

4,500,000

 

Verneer

Bộ

4,500,000

 

S.MDF + Laminate

Bộ

5,500,000

 

Ghi chú:

- Trên đây là báo giá đồ nội thất có kích thước theo tiêu chuẩn, các đồ nội thất khác sẽ được lên dự toán theo bản vẽ thiết kế.

- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt hoàn thiện sản phẩm tại công trình (Vận chuyển trong NT Hà Nội).

- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.