Báo giá tủ bếp Laminate

Tủ bếp Laminate thuộc dòng sản phẩm cao cấp phù hợp với các không gian hiện hiện đại.

STT Vật tư Loại I Loại II Ghi chú
1 Tủ bếp tổ hợp (LMN + Gỗ Veerner, MDF) 1 Thùng tủ bếp Gỗ Veener, MDF chịu nước 9.500.000 VNĐ/md 10.500.000 VNĐ/md Loại 1: Cánh tủ bo kín bằng nẹp chỉ Laminate
2 Cánh tủ bếp Laminate Loại 2: Cánh tủ bo kín bằng nẹp chỉ 3D
2 Tủ bếp 100% Laminate 1 Thùng tủ bếp Laminate 12.000.000 VNĐ/md 15.000.000 VNĐ/md Loại 1: Cánh tủ bo kín bằng nẹp chỉ Laminate
2 Cánh tủ bếp Laminate Loại 2: Cánh tủ bo kín bằng nẹp chỉ 3D

 


Tủ bếp Aluminate